Sản phẩm chi tiết

Xem ảnh gốc
Công trình tòa nhà Bắc - Rice City, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Share    

 THI CÔNG CÔNG TRÌNH TÒA NHÀ BẮC - RICE CITY, LINH ĐÀM, HOÀNG MAI, HÀ NỘI

1. HIỆN TRẠNG

2. THI CÔNG

3. HOÀN THIỆN