Sản phẩm chi tiết

Xem ảnh gốc
Cung cấp cây nội thất khu công nghiệp Texhong, Hải Hà, Móng Cái, Quảng Ninh

Share    

 Cung cấp cây nội thất khu công nghiệp Texhong, Hải Hà, Móng Cái, Quảng Ninh 

 

1. Khu vực hành lang

 

 

2. Khu vực cầu thang

 

 

 

 

3. Khu vực kệ để đồ

 

 

4. Khu vực giếng trời